Polygrafický servis

Reklamní servis

Development

Marketingová komunikace

Na poli reklamy jsme zvyklí nejen navrhovat, ale i úzce spolupracovat s jednotlivými marketingovými odděleními. Do konkrétních marketingových strategií dodáváme naši reklamní taktiku společně s neodmyslitelnou součástí služeb Publicity.

Strategické komunikace
• Komunikační strategie
• Interní komunikace
• Krizová komunikace
• Marketingová komunikace
• Komunikace na podporu image
• Vztahy s externí veřejností

Vztahy s médii
• podrobné stanovení strategie pro publikační možnosti
• plánování příležitostí k publikování
• pravidelný kontakt se zástupci médií
• příprava tiskových informací a podkladových materiálů
• organizace tiskových konferencí a neformálních setkání se zástupci médií
• vytváření a následná distribuce tiskových zpráv
• monitoring tisku
• mediální analýzy

Produkce
• průzkumy trhu
• organizace firemních akcí, školení, dnů otevřených dveří atp. (viz. pořadání fir.akcí)
• korporátní tiskové materiály
• výroční zprávy
• reklamní aktivity
• inzertní aktivity
• podpora prodeje i nestandardními metodami
• další - dle požadavků zákazníka