Polygrafický servis

Reklamní servis

Development

Kreativita a vizuální styl

Corporate identity
Vytvoříme pro Vás kompletní grafický styl s veškerými tiskovými materiály.

Logotypy a sjednocující prvky firemního stylu
Jsme si vědomi toho, že firemní logotyp musí splňovat vysoké grafické nároky, neboť je to právě firemní logo, které působí jako důležitý psychologický faktor při rozhodování zákazníka. Vytvoříme Vám takové kvalitní firemní logo, které bude pozitivní vizitkou Vaší společnosti.

Současně navrhujeme i jiné doplňující grafické prvky a produkty pro sjednocení Vašeho firemního stylu.

Produktová loga
Součástí naší nabídky je i vytváření tzv. produktových log. Jedná se o loga Vašich výrobků či služeb. Je velmi důležité sladění Vašeho produktového loga s Vaším výrobkem či službou tak, aby co nejlépe vystihovalo a podtrhovalo charakter výrobku či služby a dotvářelo tak Váš prodejní záměr.

Grafický manuál
K Vašemu novému či přepracovanému logu Vám vytvoříme grafický manuál, ve kterém naleznete Vaše nové logo a zásady pro jeho správné použití při propagaci Vaší společnosti či produktu. Díky tomuto manuálu bude Vaše společnost či produkt vždy jednotně propagován v souladu s Vašimi zájmy.