Polygrafický servis

Reklamní servis

Development

Automatizované parkovací systémy

Automatické parkovací systémy
Divize parkovacích systémů společnosti ARS General, a.s. se specializuje na parkovací systémy, které poskytují možnost na dané ploše umístit i několikanásobně více vozidel než běžným způsobem.

Tyto systémy umožnují přesunout vozidla z ulic a náměstí do dvorů, suterénů budov nebo do speciálních objektů a zajistit tím ochranu vozidel před povětrnostními vlivy a eventuelním násilím. Současně se tím umožňuje využití ulic, náměstí, proluk a meziblokových ploch pro pohyb a odpočinek lidí v prostředí, které se přímo nabízí k architektonickému zkrášlení zelení. Parkovací systémy představují ideální řešení pro lokality s vysokou koncentrací vozidel, jako jsou sídliště, nákupní zóny nebo centra měst.

Automatické parkování přináší řadu výhod:
• Snížené nebezpečí vandalismu – k vozidlům není volný přístup
• Snížená zátěž prostředí díky nízkým emisím a hluku
• Maximální využití parkovací plochy nezávisle na tvaru půdorysu budovy
• Úspora prostoru až o 40 % díky nízké výšce podlaží, malé vzdálenosti mezi vozidly a neexistujícím příjezdovým trasám či rampám
• Vysoká průchozí kapacita